Skip navigation Menu

User Experience Insight Sensors

Inzicht in de prestaties van jouw netwerk!

wentzo-boog

Typerend voor een netwerk is dat er dagelijks zeer veel verschillende gebruikers met minstens zoveel devices en applicaties gebruik van maken. Maar als gebruikers ervaren dat er iets hapert in het netwerk, is het nog een hele opgave om uit te zoeken wat precies het probleem is. De kans is dan groot dat je in een discussie belandt tussen de verschillende leveranciers van de verschillende oplossingen.

 

Als organisatie wil je zeker er zeker van zijn dat je gebruikers op een goede manier alle applicaties kunnen gebruiken. Maar inzicht of dit ook daadwerkelijk het geval is, blijft achterwege. Daarom biedt Wentzo de mogelijkheid om UXI’s, oftewel User Experience Insight sensoren, toe te voegen in jouw netwerk. Daarmee krijg je onafhankelijk inzicht in de prestaties van jouw netwerk en applicaties!

 

Vendor neutraal

Vanuit diverse managementplatformen is de kwaliteit van netwerkcomponenten, zoals AccessPoints en switches, goed te monitoren. Een UXI geeft echter onafhankelijk inzicht in het functioneren van de gehele keten. Van applicaties lokaal of in de cloud, tot aan de netwerkswitches en het WiFi signaal. Vanuit het UXI dashboard worden duidelijke inzichten en rapportages beschikbaar gesteld. Hapert er een onderdeel in de keten, dan is het mogelijk om triggers in te stellen en bijvoorbeeld een automatische incidentmelding te genereren.

En is er sprake van een storing? Dan krijg je binnen het dashboard snel en helder inzicht in de oorzaak. Met een opgeslagen (dynamic) packet capture wordt het mogelijk om tot in detail de storing te analyseren. En dankzij een duidelijke root cause analyse krijg je snel inzicht waardoor de problemen worden veroorzaakt. Data waarop gerapporteerd wordt betreft onder andere: connectivity, throughput, latency, jitter, packet loss, web server response time, web application transaction time en VoIP MoS score.

 

Applicatie testing

Heb jij veel studenten die verbinding maken met eduroam of maakt jouw organisatie juist gebruik van Microsoft Teams of Salesforce? Deze en veel meer applicaties zijn ook te testen met een UXI. Zo is het mogelijk om een capture te maken van een handeling binnen een applicatie en deze in te voeren in de sensor. De sensor zal deze applicaties actief en op continue basis testen. Hiermee krijg je daadwerkelijk inzicht in de kwaliteit die jouw gebruikers ervaren.

Belangrijke eigenschappen

  • Intuïtief en eenvoudig te gebruiken dashboard met inzicht in de gezondheid en prestaties van hoe gebruikers jouw netwerk ervaren; 
  • AI gebaseerde alarmeringen die kritische storingen onder jouw aandacht brengen; 
  • Gebruikers en applicatie testen op continue basis; 
  • Prestaties inzichtelijk van het LAN, WLAN, netwerkservices en cloud applicaties; 
  • Snelle en eenvoudige installatie; 
  • Vergaande API integraties mogelijk zoals bijvoorbeeld Slack via webhooks; 
  • Vendor onafhankelijk en toepasbaar binnen elk netwerklandschap. 
Aruba UXI