Skip navigation Menu

Sustainable WiFi

Netwerkapparatuur slim én vriendelijk

wentzo-boog

Van betekenis zijn voor onze klanten, medewerkers én medemens. Dat is de missie van Wentzo Wireless. In ons Sustainable WiFi programma geven we heel concreet invulling aan door middel van recycling en het slimmer omgaan met energie. 

 

Er is werk aan de winkel. In de 21e eeuw is de welvaart nog steeds onevenredig verdeeld, mens en milieu worden overbelast en we zijn teveel afhankelijk van schaarse grondstoffen. Creativiteit, ondernemerschap en innovatie zijn essentieel om een transitie te maken naar een duurzame planeet. Wentzo is zich bewust van deze verantwoordelijkheid en stelde in 2014 haar Sustainable WiFi programma op. Dit award winnende programma rust op drie pijlers:

  • Energiebesparende configuraties
  • Tweede leven in MVO projecten
  • Circulaire IT

Energiebesparende configuraties

We leven in een 24/7 economie, maar op veel datanetwerken wordt ’s nachts of in de weekenden geen of nauwelijks beroep gedaan. Wanneer dit het geval is, liggen hier kansen voor energiebesparing! Apparatuur, zoals switches en AccessPoints, kunnen in stand-by modus opereren of volledig worden uitgeschakeld. Onze specialisten configureren de hardware zodanig dat u zowel het milieu als uw portemonnee spaart. En in het door u gewenste servicewindow is het netwerk uiteraard volledig operationeel! Er wordt energie bespaart zonder dat het invloed heeft op de veiligheid en betrouwbaarheid van uw netwerk.

Tweede leven in MVO projecten

Uw netwerkapparatuur beantwoordt op een gegeven moment niet meer de actuele vraag vanuit uw organisatie. Nieuwe standaarden worden niet ondersteund of de capaciteit is ontoereikend. Technisch functioneert deze apparatuur vaak nog uitstekend. En op talloze plekken op onze planeet kan deze hardware gemakkelijk nog een tweede leven mee! Wentzo neemt uw verouderde LAN en WLAN componenten graag in ontvangst. Onze specialisten testen en beoordelen de apparatuur. Componenten die sterk verouderd zijn of in slechte staat verkeren, laten wij recyclen via het circulaire IT principe. Hardware die opnieuw ingezet kan worden, bieden wij een tweede leven.

Voor deze herinzet van deze hardware, beschikken wij over een groot netwerk dat bestaat uit maatschappelijke projecten, verenigingen en scholen. Het merendeel van de hardware zetten we in bij scholen in ontwikkelingslanden. Dikwijls bieden wij hier ook de technische ondersteuning, zoals tijdens een workshop in Albanië of een projectweek in Kenia. Ook werken we met lokale partners die we trainen, zoals onze partnerorganisatie in Burkina Faso. Op deze wijze geven we een impuls aan de lokale economie in deze landen.

Circulaire IT

Wanneer netwerkapparatuur niet meer geschikt is voor herinzet, wordt het verwerkt en gerecycled op een een verantwoorde wijze. Doel van deze werkwijze? Het terugdringen van E-waste, oftewel elektronisch afval! Wentzo werkt hiervoor samen met een gespecialiseerde partner. Deze organisatie demonteert onderdelen die geschikt zijn voor hergebruik en overige materialen worden volgens de Europese richtlijn WEEE ( ‘Waste Electrical and Electronic Equipment’) gerecycled. Waardevolle materialen kunnen na recycling opnieuw gebruikt worden voor het maken van nieuwe apparaten. Een kundige inzameling en recycling zorgt er dus voor dat stoffen niet ons milieu schaden én er hoeven minder nieuwe grondstoffen gedolven te worden.

Sustainable WiFi betekent een groenere wereld

Door netwerk apparatuur slimmer in te richten en het hergebruiken van WiFi apparatuur zorgen wij samen met u voor een groenere wereld. Hierdoor kunnen we van betekenis zijn, niet alleen in Nederland maar ook in andere landen.

Prijs voor Sustainable WiFi

Eind 2015 ontving Wentzo de TOP Barneveld Innovatieprijs. Wentzo won deze prijs vanwege het WiFi as a Service concept en Sustainable WiFi. De presentatie was in handen van Jort Kelder die met de nodige humor de spanning wist op te voeren, maar ook de ondernemers uitdaagde om hun diensten nader toe te lichten. In een reactie op de uitreiking spraken Martijn en Reino Wentzel, oprichters en eigenaars van Wentzo, hun blijdschap uit dat zij juist in deze categorie de award wonnen: ”Innovatie loopt als een rode draad door onze organisatie en het is mooi dat dit op deze manier beloond wordt.’’

Foto04
Albanië groepsfoto

Samenwerking ICT school Albanië

Voor een Albanese school in de stad Korçë verzorgt Wentzo technische trainingen en leveren wij hardware. Bovendien kregen lokaal gevestigde partijen de opdracht om hoogwaardige apparatuur zoals servers, computers en printers te leveren aan de school. Zo stimuleerden wij de lokale economie en ontstond er profijt voor deze Albanese bedrijven. Voor de praktijklessen stuurde Wentzo gebruikte apparatuur (zoals AccessPoints en switches) die beschikbaar gesteld is door onze klanten. Op deze manier zijn onze klanten betrokken bij dit waardevolle project.