Skip navigation Menu

Certificering

Veilige verwerking van gegevens

wentzo-boog

Wentzo is gecertificeerd met ISO27001:2017 en NEN7510:2017. Hiermee tonen we aan dat we voldoen aan de nieuwste normeisen op het gebied van internationale informatiebeveiliging. De gegevens van werknemers, partners en klanten worden altijd volgens deze normen verwerkt, je gegevens zijn dus veilig bij ons!

 

We hebben, als connectiviteitspecialist, dagelijks te maken met de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens. Dit brengt risico’s met zich mee en vraagt om duidelijke normen en regels. Wij als Wentzo, maar ook jij als klant, kan je niet permitteren dat deze gegevens op straat komen te liggen. Daarom hebben we ervoor gekozen ons te certificeren voor ISO27001 en NEN7510. De internationale ISO27001 normering helpt ons om dit gestructureerd aan te pakken. Door middel van een Information Security Management System (ISMS), waarop ieder jaar een audit plaatsvindt, tonen we aan dat we volledig werken volgens de ISO27001:2017 standaard.

Wentzo ISO27001

ISO27001

Met een ISO27001:2017 certificering bewijzen we dat alle risico’s rond vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van gevoelige informatie op adequate wijze zijn afgedekt. Hiervoor heeft Wentzo een handboek opgesteld met hierin alle scenario’s van beveiliging. Breekt er bijvoorbeeld brand uit in ons bedrijfspand? Dan staat er een scenario klaar voor een veilige overdracht van de gegevens naar een nieuwe locatie. Helemaal binnen de huidige regels en wetgeving.

Wentzo NEN7510

NEN7510

NEN7510 is een Nederlandse norm speciaal voor informatiebeveiliging in de zorgsector. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) neemt NEN 7510 ter hand bij het toetsen of zorginstellingen de juiste maatregelen treffen voor het invoeren en handhaven van adequate informatiebeveiliging. Veel Nederlandse zorginstellingen maken gebruik van onze diensten, dankzij deze certificering weet je als zorginstelling dat je gegevens veilig zijn bij ons.

Wat betekent dit voor mij als klant?

Dankzij de behaalde certificeringen ISO27001 en NEN7510 ben je verzekerd van een adequate verwerking van persoonsgegevens. En in het onverhoopte geval van een incident zijn er duidelijke gevolg beperkende maatregelen opgenomen in onze bedrijfsvoering. Hiermee voldoet ook jouw organisatie, op het gebied van onze dienstverlening, aan de eisen die door de wet gesteld worden. Dát biedt zekerheid en vertrouwen!

Rene van Bemmel

René van Bemmel, Security Officer bij Wentzo

“Sinds dit jaar wordt de certificering samen met collega Johan van Lokhorst beheerd. Het is veel werk en geeft veel uitdaging. Meerdere keren per jaar kijken we of ons beleid nog klopt en up to date is. Zijn er veranderingen? Dan voeren we deze weer door. Denk hierbij aan nieuwe medewerkers, oud-medewerkers, maar ook klantgegevens.

Eind 2020 hebben we de nieuwste certificering weer ontvangen. Zo kunnen we weer volgens alle normen van gegevensbeveiliging het nieuwe jaar door. Het geeft een veilig en prettig gevoel, wetende dat we onze dienstverlening en klanten op de meest veilige manier bieden. En belangrijker nog, veilig houden.”