Skip navigation Menu

Het excellente netwerk voor jouw instelling!

Bekijk de replay

wentzo-boog

De netwerken op jullie scholen zijn een kritische randvoorwaarde voor digitaal onderwijs. Dat hoeven we niet uit te leggen. Maar is de capaciteit ook voldoende voor het gebruik anno nu en de toekomst? En zijn servicemanagementprocessen- en garanties voldoende geborgd? Met andere woorden: is je organisatie klaar om regie te gaan voeren?

 

Aangenaam!

Wij zijn Wentzo. Je kent ons wellicht als WiFi as a Service partner van SIVON en SURFwireless. Te vaak nog zien we onderwijsorganisaties gebruikmaken van netwerken met onvoldoende capaciteit of situaties waar de dienstverlening aan een zijden draadje hangt. De uitval van een enkel component (of personeelslid!) heeft soms grote gevolgen voor de dienstverlening. En zijn er issues? Dan wordt een school dikwijls getrakteerd op een kastje-naar-de-muur ervaring tussen leveranciers.

Kwalitatief onderwijs

Wij weten dat het beter kan. Door betrouwbare en slimme netwerken te realiseren en heldere serviceafspraken én garanties vast te leggen. Dat geeft rust en vertrouwen en belangrijker: draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs!

Bekijk nu de replay terug van ons webinar. En wil je eens van gedachten wisselen of een onderwerp aandragen voor een volgend webinar? Neem dan contact met ons op!

Privacyverklaring  |  Cookieverklaring | Algemene voorwaarden | Sitemap | English | Copyright WiFi.nl