Ondersteuning onderwijs vluchtelingen

Banner definitief

De laatste maanden zijn er veel vluchtelingen naar Nederland gekomen. Voor de jonge vluchtelingen die in Nederland mogen blijven wordt door middel van Internationale Schakelklassen (ISK) onderwijs aangeboden. In de gemeente Leiden heeft de Scholengroep Leonardo da Vinci deze taak op zich genomen. Ter ondersteuning van dit onderwijs is Wentzo Wireless ingeschakeld om een netwerk aan te leggen.

Vluchtelingen

Volgens de gegevens van Vluchtelingenwerk Nederland waren er nog nooit zoveel mensen op de vlucht voor oorlog en geweld als nu. In 2015 vroegen 1,25 miljoen asielzoekers bescherming in een EU-land. Een derde hiervan zijn Syriërs die vanwege de oorlog hun land ontvluchten. Bijna alle asielverzoeken van asielzoekers afkomstig uit Syrië zijn positief beslist. Ook in Nederland zijn veel vluchtelingen opgenomen. Naast onderdak hebben zij ook recht op Nederlands onderwijs.

Internationale Schakelklassen

Voor leerlingen die geen of weinig Nederlands spreken zijn Internationale Schakelklassen (ISK) regionaal opgezet door heel Nederland. Bij dit onderwijs worden leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar voorbereid op een toekomst waarin de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt. Het programma is erop gericht elke leerling zo snel mogelijk te laten doorstromen naar passend Nederlands onderwijs. In de gemeente Leiden en omgeving is per convenant met de andere scholen afgesproken dat de Scholengroep Leonardo da Vinci dit onderwijs verzorgt. Speciaal hiervoor heeft het Da Vinci College een nieuwe vestiging geopend voor ongeveer 130 internationale leerlingen.

‘Groene’ draadloze oplossing

Om het onderwijs zo optimaal mogelijk aan te bieden is een ondersteunend WLAN netwerk van groot belang. Wentzo is door het Da Vinci College gevraagd om met een oplossing te komen. Voor het optimaal functioneren heeft Wentzo een capaciteitsmeting gedaan. Door deze berekening zijn de AccessPoints zo geconfigureerd en gepositioneerd, dat WiFi apparatuur overal in het gebouw gegarandeerd kan verbinden. Bovendien kennen de AP’s een minimaal stroomverbruik wat goed voor het milieu is! Naast het draadloze netwerk verzorgt Wentzo ook het LAN traject voor het Da Vinci College. Dit netwerk kenmerkt zich door de redundantie en snelheid, maar vooral stabiliteit.