ISO 27001 en NEN 7510 certificering voor Wentzo

Afgelopen december ontving Wentzo het ISO27001 en NEN7510 certificaat. Met deze certificering toont Wentzo aan te voldoen aan de laatste normeisen op gebied van informatiebeveiliging.  Een mooie afsluiter van 2017!

 
ISO27001

Waarom een certificering voor informatiebeveiliging?

Als connectiviteitspecialist heeft Wentzo dagelijks te maken met persoonsgegevens. De verwerking hiervan brengt in ons digitale tijdperk steeds meer risico’s met zich mee. Zowel onze als uw organisatie kan het zich niet permitteren dat er met deze gegevens onzorgvuldig wordt gehandeld. Daarom heeft Wentzo hier duidelijke procedures voor vastgelegd en verankerd in haar organisatie. De internationale ISO 27001 normering helpt ons om dit gestructureerd aan te pakken. Door middel van een Information Security Management System (ISMS), waarop een audit heeft plaatsgevonden, tonen we aan dat we volledig werken volgens de ISO 27001 standaard. Dat biedt u de zekerheid van een professionele verwerking!

NEN7510

Informatiebeveiliging voor zorginstellingen

Veel Nederlandse zorginstellingen maken gebruik van de diensten van Wentzo. Persoonsgegevens van cliënten en patiënten vragen om een uiterst zorgvuldige verwerking. De NEN 7510 is de normering die speciaal voor de zorgbranche is opgesteld. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) neemt NEN 7510 ter hand bij het toetsen of zorginstellingen de juiste maatregelen treffen voor het invoeren en handhaven van adequate informatiebeveiliging. Wentzo vindt het dan ook belangrijk om in het bezit te zijn van dit certificaat.

Wat betekenen onze certificeringen voor u?

Dankzij de behaalde certificeringen ISO27001 en NEN7510 bent u verzekerd van een adequate verwerking van persoonsgegevens. En in het onverhoopte geval van een incident zijn er duidelijke gevolg beperkende maatregelen opgenomen in onze bedrijfsvoering. Hiermee voldoet ook uw organisatie, op het gebied van onze dienstverlening, aan de eisen die door de wet aan u gesteld worden. Dát biedt zekerheid en vertrouwen!

Wilt u meer weten over de certificeringen van Kiwa? Klik dan hier.