Excellent WiFi voor Amerpoort en Reinaerde

Voor een optimale begeleiding van meer dan 5.000 cliënten is een 24/7 functionerend WiFi netwerk een vereiste. Vanuit dat oogpunt zochten zorgorganisaties Amerpoort en Reinaerde naar een  specialist die al hun locaties van een hoogwaardig en toekomst ready WiFi netwerk voorziet. Mede dankzij de duurzame samenwerkingsrelatie van de afgelopen jaren kozen zij opnieuw voor netwerkspecialist Wentzo Wireless.

 

Wentzo is geen nieuwe naam voor Amerpoort en Reinaerde; afgelopen jaren voorzag Wentzo al een deel van de vestigingen van een WiFi netwerk. Een veranderende behoefte – denk aan WiFi t.b.v. Domotica , ECD en Voice over WiFi – leidde tot het besluit om alle zorglocaties van een hoogwaardig en future proof WiFi netwerk te voorzien. Voor dit project lieten de zorginstellingen zich uitgebreid informeren over het huidige WiFi landschap. Op basis van een Pakket van Eisen en ervaringen in een pilot, kozen Amerpoort en Reinaerde voor de oplossingen van mobility- en netwerkspecialist Aerohive.

Toekomstbestendige AccessPoints

Wentzo voorziet de ruim 300 locaties van Aerohive’s AP250 AccessPoint. Dit toekomstbestendig 802.11ac wave 2 AP beschikt over een 3×3 Multi-MiMo radio, waarbij het mogelijk is om beide radio’s op 5GHz te laten functioneren. Zeker voor locaties waar een hoge capaciteit wenselijk is, biedt dit veel voordelen.

Hard op weg

Wentzo heeft bij Amerpoort en Reinaerde voor een duidelijke projectaanpak gekozen. Op basis van onze uitgebreide Site Survey’s start een team van installateurs met de realisatie van de bekabeling. Ook monteren zij de AccessPoints die door Wentzo zijn voorbereid in batches per locatie. Gelijktijdig voorziet een Internet Service Provider alle locaties van een hoogwaardige internettoegang. Nadat alle installatiewerkzaamheden zijn afgerond, voeren wij uitgebreide acceptatietesten inclusief een After Survey uit. Dankzij deze kwaliteitscheck is de kwaliteit voor iedere locatie geborgd.

Amerpoort Reinaerde Wentzo WiFi

Doelgerichte en plezierige samenwerking

Joost Maasman, Projectleider Informatisering & Automatisering legt uit waarom de keuze op Wentzo viel: “De stichtingen Amerpoort en Reinaerde hebben gekozen voor Wentzo als partner voor de inrichting van het Aerohive WLAN, omdat zij Aerohive platinum partner zijn en de verantwoordelijkheid nemen voor een goed werkend WiFi netwerk. Het contact met Wentzo is doelgericht, plezierig en de samenwerking verloopt prima!”

Over Amerpoort en Reinaerde

Amerpoort en Reinaerde zijn als zorgorganisaties actief binnen de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland. In totaal ondersteunen zij zo’n 5.500 cliënten met een (verstandelijke) beperking. Cliënten werken, wonen of volgen dagbesteding in een van de ruim 300 locaties. De missie van beide zorgorganisaties is om samen te werken aan een goed leven voor mensen met een (verstandelijke) beperking.

Meer informatie over zorgorganisatie Amerpoort? Klik hier
Meer informatie over Reinaerde? Klik hier