Impact corona voor Wentzo

Sinds 12 maart is de intelligente lockdown in Nederland van kracht. Als organisatie hebben we hierop geacteerd (bijvoorbeeld door een corona protocol op te stellen) en ruim anderhalve maand later mogen we dankbaar concluderen dat de gevolgen van de corona crisis voor ons als organisatie te overzien zijn. Onze collega’s zijn vrij (gebleven) van klachten en we zijn prima in staat gebleken ons aan te passen naar nieuwe (samen-)werkvormen, waarin we de risico’s serieus nemen en toch onze dienstverlening kunnen continueren.

Onder de indruk

Dat is van grote waarde gebleken voor onze klanten, waaronder een groot aantal zorg- en onderwijsinstellingen. We zijn onder de indruk van de flexibiliteit en de inzet van alle uitoefenaars van cruciale beroepen en konden op verschillende manieren van betekenis zijn voor betrokken personen en organisaties. Het woord trots is ook van toepassing op ons eigen team, waar op alle mogelijke manieren wordt meegedacht met onze bedrijfsvoering, maar ook die van onze klanten! We merken dat onderhouds- of vervangingsprojecten bij een aantal organisaties stil hebben gelegen, maar ook weer worden opgestart. Dat is goed om te zien, zeker ook om de veel voorkomende wens – om na de zomervakantie (of eerder!) een networking project op te leveren – te realiseren.

Team Wentzo is er klaar voor en ziet er naar uit om van betekenis voor u te zijn! Zo waren wij de afgelopen periode al eerder van betekenis voor Accolade Zorg!