Bedrijfsbezoek aan Albanië

Wentzo banner Albanie

Kunnen wij een vergelijkbare organisatie als de onze starten en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in Albanië? Met die vraag vertrokken afgelopen zomer Reino en Martijn Wentzel, broers en directeuren van Wentzo Wireless, naar Albanië. Om daar hun beeld vervolgens compleet bij te stellen!

Dit is een artikel uit Dorcass Connect, het businessmagazine voor ondernemers van Dorcas.

De broers kijken met plezier terug op hun reis.  “Het waren intensieve dagen met bijzondere ontmoetingen. In korte tijd hebben we een goed beeld gekregen van het land, de economie en de kansen voor haar inwoners”. Wat betreft dat laatste is één ding duidelijk geworden voor de ondernemers: “Door een groot aantal oorzaken heerst er een sfeer van demotivatie. Zeker bevolkingsgroepen als Roma – de weg stopt letterlijk als de Roma wijk begint – maar ook jongeren hebben dikwijls geen goede vooruitzichten. Tijdens een bezoek aan een ICT school in Korçë werden we ons bewust van één van de problemen. Middelen ontbreken of zijn hopeloos verouderd, lesmethodes sluiten niet aan en het onderwijskundig personeel is veelal niet voldoende onderlegd. Het was dan ook tijdens dit bezoek dat we beiden realiseerden: hier kunnen we iets betekenen!”.

Wending

“En dat was een verrassende wending”, vertelt Martijn. “Onze insteek van de reis was te onderzoeken hoe de kansen lagen voor het opstarten of ondersteunen van een onderneming die actief is ons vakgebied: de realisatie van hoogwaardige WiFi netwerken. De eerste dagen in de hoofdstad Tirana hebben we veel gesprekken gehad met landelijk opererende telecomproviders en ondernemers in de data- en informatiesector. Tijdens die ontmoetingen moesten we onze verwachtingen echt bijstellen. De beschikbaarheid van draadloze netwerken in Albanië bleek groot. De kwaliteit ligt echter ver achter op onze standaarden, maar dit niveau wordt alom geaccepteerd, zowel door aanbieders al afnemers. Met andere woorden: we kunnen wel het verschil maken, maar de behoefte of financiële middelen zijn er veelal niet voor”. Reino vult instemmend aan. “In Albanïe moet je niet iets brengen maar halen, vertelden lokale ondernemers ons. Oftewel: goedkoop productiewerk laten uitvoeren om het eindproduct vervolgens in andere landen aan te bieden. Dat leek ook de slotconclusie te worden van onze reis, tot we de ICT school Fan S. Noli bezochten”.

Projectplan

“Een oud gebouw en docenten die het zowel aan de kennis als de nodige materialen ontbreekt”. Zo beschrijven de broers in het kort de situatie die zij aantroffen. “We concludeerden dat we hier al snel iets konden betekenen wat deze school grote stappen verder brengt. Daarnaast raakt het ook echt onze business en verwachten we hier ook met de kennis en kunde van ons eigen team iets te kunnen betekenen. En dat is precies wat wij voor ogen hadden. Maar voordat er overhaast allerlei goedbedoelde initiatieven plaatsvinden, is er door Dorcas een projectplan opgesteld waarin stapsgewijs de kansen en succescriteria worden beschreven”. En die aanpak spreekt aan. “Als ondernemers zitten we soms boordevol plannen, maar in een project als deze laten we ons graag begeleiden door ervaringsdeskundigen. Daarnaast is de input vanuit ons eigen team belangrijk voor ons, want we willen ons gezamenlijk hiervoor inzetten. Momenteel lopen deze gesprekken en krijgen ideeën steeds meer vorm. En dat motiveert ons, want zo kunnen we concreet iets gaan betekenen en in samenwerking vooruitzichten verbeteren”.

Update: de eerste stappen uit het projectplan worden momenteel verwezenlijkt. Er is een inventarisatie geweest van middelen waar behoefte aan is en hierin wordt door Wento voorzien. In deze fase gaat het over hardware en momenteel vinden de voorbereidingen plaats voor ondersteuning in het gebied zelf door Wentzo medewerkers.