Wentzo steunt…

Wentzo nieuws

Relaties die ons al langer kennen weten het: onze organisatie vindt het belangrijk om te investeren in maatschappelijk betrokken projecten. Afgelopen maart vertrokken directeuren Reino en Martijn Wentzel naar Tirana, de hoofdstad van Albanië, met de vraag: “Kunnen wij een vergelijkbare organisatie als de onze starten en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de werkgelegenheid?”. Over de antwoorden op die vraag leest u binnenkort van alles terug!

Flame Foundation

Een andere vorm van ondersteuning die momenteel wordt ingevuld, is de communicatie tussen de medewerkers van Flame Foundation in Kenia en in Nederland. Deze stichting zet zich in voor kwetsbare kinderen in het plaatsje Butiti in Kenia. Vanaf de oprichting zijn twee Wentzo medewerkers actief betrokken bij deze stichting en we dragen Flame dan ook een warm hart toe! Afgelopen maand werden er twee mobiele telefoons overhandigd voorzien van voldoende datategoed. Zo is men niet langer afhankelijk van onbetrouwbare verbindingen (die regelmatig niet beschikbaar zijn) en zal de communicatie stukken eenvoudiger verlopen!