Voorgedragen voor ‘Onderneming van het Jaar’

Wentzo Wireless WiFi

Wentzo Wireless is officieel voorgedragen voor de titel Onderneming van het Jaar 2012 in de gemeente Barneveld. Een prestigieuze titel, zeker vanwege het grote aantal ondernemers in onze regio.

Veel kandidaten

Afgelopen maanden zijn alle voorgedragen kandidaten gescreend op motiveringen en overige strenge criteria. Na deze ronde bleef een totaal van 30 kandidaten over die inmiddels bezocht zijn door een deskundige jury, onder leiding van notaris Ingeborg Braun.

Jurybezoek

De jury heeft inmiddels ook onze organisatie bezocht en uitvoerig gesproken met Wentzo directeuren Reino en Martijn Wentzel. Niet alleen bedrijfsvoering en groeiontwikkelingen zijn besproken, maar ook innovatie, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Ook een uitgebreide rondleiding maakte deel uit van de procedure.

Afwachten

Op dit moment is het afwachten of Wentzo ook daadwerkelijk genomineerd gaat worden voor de verkiezing; op 18 augustus worden de drie genomineerde bedrijven bekend gemaakt. De uiteindelijke winnaar wordt 24 september, tijdens de veertiende editie van het Business Event gemeente Barneveld, uitgeroepen.

Uiteraard hopen we spoedig positief bericht te ontvangen over een nominatie. We zijn er ons echter ook van bewust dat de concurrentie groot is. Wordt vervolgd!