Uitrol WiFi netwerken binnenvaarthavens in het nieuws

Binnenvaarthavens

“Nederlandse binnenhavens worden in rap tempo voorzien van grootschalige WiFi-netwerken”. Dat is de inleiding van een krantenartikel over ons WiFi traject voor de Nederlandse binnenvaarthavens.  Onderstaand vindt u het hele artikel weergegeven.

GARDEREN – Nederlandse binnenhavens worden in rap tempo voorzien van grootschalige WiFi-netwerken. Met dank aan Wentzo Wireless uit Garderen, dat ervoor zorgt dat binnenvaartschippers niet langer zijn aangewezen op hun mobiele internetverbinding. Het realiseren van de WiFi-spots in de binnenhavens is een initiatief van Rijkswaterstaat. De Nederlandse binnenhavens zijn een belangrijk Europees knooppunt voor transport over water. De komende jaren wordt bovendien een flinke groei van de professionele binnenvaart verwacht door de realisatie van de Tweede Maasvlakte. Draadloos internet in de binnenhavens moet ervoor zorgen dat Nederland in economisch opzicht optimaal profiteert van die groei.

Het realiseren van de WiFi-spots in de binnenhavens is een initiatief van Rijkswaterstaat. De Nederlandse binnenhavens zijn een belangrijk Europees knooppunt voor transport over water. De komende jaren wordt bovendien een flinke groei van de professionele binnenvaart verwacht door de realisatie van de Tweede Maasvlakte. Draadloos internet in de binnenhavens moet ervoor zorgen dat Nederland in economisch opzicht optimaal profiteert van die groei. ,,Nu is het nog veelal zo dat schippers via hun eigen mobiele 3G- of 4G-netwerk internetten, maar dat is niet ideaal”, vertelt Bert Enserink van Wentzo Wireless. ,,Je zit namelijk vast aan een datalimiet, dat vaak bedoeld is voor privégebruik. Ook het dekkingsgebied van beide netwerken laat te wensen over. Omdat schippers veel internet nodig hebben voor de communicatie en vaak grotere bestanden versturen, kan dat zowel problemen als een enorme kostenpost opleveren. Met een WiFi-verbinding voorkom je dat.” Schippers betalen jaarlijks een vast bedrag voor het gebruik van draadloos internet in de binnenhavens. Ook havens hebben voordeel van de WiFi-netwerk, zegt Enserink. ,,Een WiFi-verbinding is namelijk veel sneller dan een 3G- of 4G-verbinding. Daardoor kunnen havens veel sneller communiceren met binnenkomende schepen.”

Volop voordelen dus en technisch was het al even mogelijk om draadloos internet aan te bieden. Waarom de havens nu pas van WiFi-netwerken worden voorzien? Dat heeft te maken met de kosten, legt Enserink uit. ,,Meerdere bedrijven hebben gekeken naar de mogelijkheden, maar uiteindelijk bleek er geen winstgevend model te zijn. Dat er nu financiële steun vanuit de overheid voor het project is, verandert de zaak. De overheid betaalt de installatiekosten. Daarnaast duurde het ook langer doordat er eerst een onderzoek is geweest of er überhaupt behoefte was aan WiFi in de havens. Daar is eerst onderzoek naar geweest vanuit Rijkswaterstaat.”

Afgelopen juni won Wentzo Wireless de Europese aanbesteding die Rijkswaterstaat uitschreef voor de realisatie van de WiFi-netwerken.Vooral de inventiviteit en het gemak waarmee schippers verbinding kunnen maken spraken volgens Enserink aan. ,,Een belangrijke vereiste was dat het voor schippers gemakkelijk moest zijn om aan te melden bij het netwerk. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. We hebben uiteindelijk een systeem ontwikkeld waarbij een schipper alleen de eerste keer hoeft aan te melden op het netwerk. Dat gebeurt in drie stappen. Daarna wordt er vervolgens bij alle havens waar er een WiFi-verbinding aanwezig is automatisch verbinding met het netwerk gemaakt. Op die manier heb je er als schipper weinig omkijken naar en ben je direct online als je een haven binnen vaart.”

Momenteel is het bedrijf uit Garderen druk bezig met het realiseren van de WiFi-netwerken. ,,We zijn begonnen in Rotterdam en Zeeland, maar het initiatief wordt landelijk uitgerold”, vertelt Enserink. Vanuit veel havens wordt positief gereageerd op het project, dat nu nog tot eind december in een pilotperiode zit. ,,Inmiddels zijn er 25 definitieve aanmeldingen. In eerste instantie is dit project bedoeld voor de professionele binnenvaart, maar ook zeehavens en havens voor plezierjachten blijken geïnteresseerd”. Volgens Enserink is de binnenvaart niet de enige branche waar de behoefte aan verbinding met het internet toeneemt. ,,In het onderwijs zie je nu een grote verschuiving naar het digitale lesgeven. Maar ook in hotels en winkels bijvoorbeeld. De behoefte om op zo veel mogelijk plekken verbinding met het internet te hebben neemt nog altijd toe.”