Multifunctioneel WLAN voor zorginstellingen

Wentzo Wireless WiFi

Uw organisatie maakt er wellicht al dankbaar gebruik van: WLAN, oftewel een draadloos netwerk. De bekendste toepassing van zo’n netwerk is natuurlijk draadloos internet. Dat het echter ook voordelige oplossingen voor telefonie, domotica én toegang tot het Elektronisch Patiënten Dossier biedt, is minder bekend.

Instellingen lopen op het gebied van automatisering meestal niet voorop. Begrijpelijk, want budgetten staan onder druk en het nut van bepaalde innovaties is niet altijd even duidelijk. Toch zijn er soms ontwikkelingen waar niemand omheen kan. Neem bijvoorbeeld de komst van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Aangezien de informatie uit het EPD soms letterlijk van levensbelang is, moet deze altijd actueel en direct beschikbaar zijn. Een handcomputer (bijvoorbeeld PDA) in combinatie met een betrouwbaar draadloos netwerk maakt dit mogelijk: verplegend personeel voert na iedere cliëntenhandeling de gegevens in en deze worden via het beveiligde WLAN netwerk onmiddellijk naar een centrale database gestuurd. Buitenstaanders kunnen onmogelijk bij de vertrouwelijke gegevens komen, maar voor iedere collega zijn ze direct beschikbaar. Ook hoeft het dossier niet achteraf bijgewerkt te worden. ‘Klinkt als een duur systeem’, zult u misschien denken. Aan de aanschaf van deze apparatuur zijn inderdaad de nodige kosten verbonden. Toch wegen deze niet of nauwelijks op tegen de winst die het realiseert. Zeker niet als u bedenkt welke toepassingen een draadloos netwerk nog meer biedt. Het is vrijwel onmogelijk om deze allemaal op te sommen; de gebruiksdoeleinden zijn eindeloos en soms erg specialistisch. Voor (zorg)instellingen valt de belangrijkste winst te halen op het gebied van telefonie, domotica, camerasystemen, alarmering/signalering en zoals gezegd toegang tot het EPD.
Voorbeeld van een Site Survey Remote Monitoring van een WLAN

Bellen via WLAN

Telefonie vormt in iedere organisatie een grote kostenpost. Voice over WLAN, oftewel telefonie via een WLAN netwerk, is een voordelig alternatief. Doordat het telefonieverkeer via het datanetwerk verloopt, is er slechts één infrastructuur nodig: het bestaande draadloze netwerk. Hierdoor volstaat een werkomgeving met minder (kostbare) bekabeling. Al uw medewerkers kunnen door de gehele locatie kosteloos intern bellen en ook het telefoonverkeer naar nevenvestigingen, die via hetzelfde netwerk zijn verbonden, is geheel kosteloos. Daarnaast biedt Voice over WLAN mogelijkheden voor Push-to-Talk: met één druk op de knop kan een medewerker eenvoudig één persoon, of zelfs in één keer een complete groep collega’s toespreken.
Ook voor cliënten biedt Voice over WLAN handige mogelijkheden. Uiteraard voor normaal telefoongebruik, maar ook voor eventuele nood- of hulpoproepen. Eigenlijk spreken we dan al meer van alarm- of signaleringsystemen. Deze zijn in verschillende varianten verkrijgbaar, maar het principe ligt gelijk: een cliënt draagt een klein soort afstandbediening die, wanneer het ingedrukt wordt, een signaal uitzendt via het draadloze netwerk. Door de exacte positiebepaling weet verplegend personeel direct waar de cliënt zich op dat moment bevindt en kan het onmiddellijk de vereiste zorg verlenen. Met een vergelijkbaar systeem is het mogelijk om de locatie van (medische) apparatuur te achterhalen. Doordat deze voorzien is van een ‘WiFi tag’, een soort zendertje dat een signaal afgeeft naar het WLAN netwerk, is het direct inzichtelijk waar de gezochte apparatuur staat.

Flexibiliteit

De grote voordelen van een WLAN of WiFi netwerk worden u al duidelijk: dataverkeer dat voorheen via verschillende, allemaal onderhoudbehoevende, structuren liep, wordt nu via één netwerk verzonden. Dit principe geldt ook voor beveiligingcamera’s. Analoge camera’s versturen hun data via zogenoemde coax kabels. Deze standaard is eigenlijk gedateerd en heeft een groot nadeel. Camera’s kunnen namelijk alleen daar worden aangesloten waar de bekabeling aanwezig is. IP camera’s, die hun gegevens over het draadloze (LAN) netwerk sturen, zijn overal te plaatsen, mits ze verbinding maken met het netwerk. Ziedaar, het tweede grote voordeel van een draadloos netwerk: oneindig veel flexibiliteit. En juist in de zorgsector schept dat grote kansen. Ook voor domoticatoepassingen. De bediening van allerlei oplossingen is nu nog vaak plaatsgebonden. Een WLAN netwerk brengt hier verandering in. Een rolstoelgebruiker opent de deur niet langer meer via het paneel op de muur maar eenvoudig vanaf het display op de rolstoel. Via hetzelfde paneel is het bijvoorbeeld mogelijk om lichten aan en uit te schakelen. Deze veranderingen brengt een cliënt stukken meer zelfredzaamheid, dus mobiliteit. Hij of zij hoeft minder beroep te doen op hulpverleners en uiteraard profiteren niet alleen uw cliënten, maar ook uw medewerkers hiervan!

Stabiel draadloos netwerk

Uiteraard zijn de geschetste voorbeelden niet zomaar doorgevoerd; sommige systemen brengen soms een flinke verandering in de hele organisatie teweeg. Voor welk systeem u ook kiest, een deskundig aangelegd draadloos netwerk vormt de onmisbare basis. Immers, het succes van de gebruikstoepassingen staat of valt bij een stabiel netwerk. Die wetenschap roept natuurlijk direct de vraag op of het wel verstandig is om zoveel applicaties via het WLAN netwerk te laten lopen. Aanbieders van draadloze netwerken, zoals Wentzo Wireless, horen deze vraag vrijwel dagelijks en beantwoorden deze met een aantal stevige (voorzorgs)maatregelen. Zo vindt er voor de installatie van een draadloos netwerk een uitgebreide ‘site survey’ plaats. Tijdens deze meting onderzoekt een ervaren installateur hoeveel accespoints -toegangspunten tot het draadloze netwerk- er nodig zijn voor een stabiel WLAN netwerk. Ook meet hij de omgeving op eventuele interferenties, oftewel verstoringen op het radiosignaal. Op basis van deze nauwkeurige meetgegevens wordt een stabiel draadloos netwerk geïnstalleerd. Vervolgens kan een gebruiker ervoor kiezen om dit netwerk onder pertinent deskundig toezicht te stellen. Door middel van een ‘Remote Monitor systeem’ bewaakt de installateur het netwerk en treft het proactief maatregelen als er tekenen zijn die wijzen op een storing. Hoewel de installateur volop actie onderneemt, merkt een gebruiker van het netwerk hier meestal niets van. Dat geeft nog eens een gerust gevoel!
Download hier het het artikel als PDF-bestand. Voor meer informatie over draadloze oplossingen voor de zorg neemt u contact op via 0577-460008.